top of page
​  I wish I could show you, ​​​when you are lonely

    or in darkness,  the astonishing Light

of your own Being.​

Hafiz​​

       Zapraszam na sesje indywidualne praktyki obecności, które mogą radykalnie podnieść jakość doświadczania siebie i swojego życia. 

  • Rozwiń połączenie ze stanem świadomej obecności we wszystkim co robisz i czujesz, szczególnie w chwilach stresu i trudnych dla ciebie emocji.

  • Naucz się jak udzielać sobie samemu/samej takich sesji oraz jak łączyć się ze stanem świadomej obecności w życiu codziennym.

      Sesje te łagodnie poprowadzą cię w rozwijaniu pomostu pomiędzy nawykiem życia na zewnątrz siebie, ku swojemu wnętrzu i ku świadomemu Istnieniu, które przenika nas cały czas, jednak niezauważane przez nas, gdy żyjemy nawykowo skierowani uwagą na zewnątrz.

       Gdy łączymy się z Istnieniem w naszym wnętrzu, doświadczamy życia z miejsca głębokiego spokoju, w żywy i spontaniczny sposób, w przepływie kreatywności i intuicji,  w połączeniu z wewnętrzną mocą obecności z nas.

       Sesja trwa pomiędzy 1 godz. i 30 min a 2 godz. Zalecany pełen cykl to 9 sesji, jednakże już nawet jedna lub kilka sesji niesie w sobie inspirację na twojej ścieżce wewnętrznego przebudzenia. 

Cena sesji: 170 zł. 

Obecnie oferuję je w Komorznie k. Kluczborka (pod Opolem). Sesje możliwe są także poprzez skajpa.

Serdecznie zapraszam!

Effortless Path of Presence

plug into the silence within

  • Do we really have to wait for fulfillment of our expectations, wishes and dreams, to be truly happy?

  • How can we experience the power of Here and Now in daily life and in relationships, especially when things seem hard?

  • How we can be consciously present with our fears and unwanted emotions, with limiting life patterns and with stress in our body, and learn to release them through being present?

 

    Being Present takes no physical effort, doesn't demand any qualifications nor special skills. It can be practiced everywhere, regardless to age, and life circumstances. It is not something done by a head on a mental level, but it is your whole body experience which embraces your physical sensations, your emotions and your thoughts into one field of just being. You don't need to believe in anything to practice it.

 

​        The only requirement is that there is a inner choice to be taken. By YOU.

      And you already have ability to make that choice, right now, right here.

      This ability to make that choice - it is your primary inner power.

     And as Gabrielle Roth asks- "Do you have the discipline to be a free spirit?" - it takes an inner discipline to realise that choice, from moment to moment.

     Whatever we chose in our life is perfect in that moment, and at the same time, the only difference is, whether we are present with ourselves in that moment or not.

 

   When you are consciously present - with yourself, you transcend your experience into the present moment.

      In this inner place of stillness, where there is no past and nor future, you make yourself available to your  inner centre, which is not a thought, nor an emotion, nor a body - but your consciousness itself.

      In this state your body, heart and mind are becoming vehicles for the expression of your centre. In that place you are a free, intuitive, creative and spontaneous being, where old habits are replaced by creative, intuitive and inspired action.

 

    Benefits of practicing Being Present:

  • A growing level of vitality, creativity, inner freedom and love

  • More new choices available in your daily life, from the place of your inner power

  • Enjoying life more fully, with an open heart and mind, and relaxed body

  • A stronger connection with your intuition which leads you to choices and decisions which are the best for you

  • An expanding sense of inner peace and fulfillment not dependent on outer outcomes

 

   I invite you to direct experience!

 

   © Magdalena Janicka

bottom of page